Moje publikace

     Autismus - přednáška

Autismus je forma, která postihuje především děti od narození do předškolního roku. Jedná se o nerovnost v mozku. Co to znamená? Znamená to, že energie v mozku proudí určitými proudy. Proudy jsou buď horizontální, vertikální, ale mohou mít i opačnou polaritu v kruhu. A proto kvůli tomuto nesouladu dochází k znetvoření a poškození mozkových buněk, což je příčinou degenerace mozku. Stává se právě v nejcitlivějším období, kdy je malý človíček ještě nevyzrálý a vnímá a cítí tyto proudy. V dospělosti je člověk méně citlivý, a tak tyto proudy energie bere jako samozřejmost a ani je mnohdy necítí.

Cílem mé péče o tyto poničené mozkové buňky je dát do normálního zdravého stavu, aby přirozeně mozek produkoval hormóny jako je serotonin a dopamin a aby proud energie v mozkových hemisférách protékal krouživým pohybem ve směru hodinových ručiček. Říká se tomu odborně tok energetické dráhy.

Všichni jistě víte i z fyzicky, že vše kolem Vás má nějakou energii, která se pohybuje v prostoru, ale i mezi lidmi. Tady je důležité upozornit, že dítě má s dospělou osobou, rodičem, ale i sourozenci společná energetická propojení. A to, jak rodič přistupuje k nemocnému, tak to má vliv, jak se autista cítí. Pokud je matka podrážděná a přijde z práce, tak i dítě autista,neboť je velmi citlivý, tak začne být nervózní, podrážděný a jeho mozek je v takovém chaosu, jako byste dali prádlo ždímat do pračky Tyto situace znám ze své praxe, když ke mne poprvé přijde autista k léčení.

Proto i při práci, kterou ode mne dostane autista domů, tak ho povede ke zklidnění, ke koncentraci v prostoru a ještě navíc k dobití energie, kterou mu matka svým přístupem nedopřála. Může to být i strach matky o dítě, to je také forma, kterou dítě vnímá jako opovržení. Emoce jsou od toho, aby rodiče vedli k jejich uvědomění a ne aby je projevovali na dětech jak na úrovni vědomí, tak i na myšlenkových procesech. Na to si dejte opravdu pozor, neboť i škaredá myšlenka doslova dítě autistu může vést ke zhoršování jeho stavu.

Při práci s autistou potřebuji, aby měl naprostý klid a pohodu, aby se mu zklidnilo vnímání, cítění a prožitky, které prožívá během dne. Čím dříve se autista zklidní, tím dříve nastane období, kdy začnou jeho energetické dráhy fungovat, tak aby se začal léčit a uzdravovat celý jeho mozkový a nervový systém. Jak jistě víte, mozek se skládá z neuronů a ty mají propojení s mozkovými vlákny.

Pokud ke mne přijde autista poprvé na léčení, tak během jedné hodiny poznáte, jak velké změny u něj proběhli. Jsou to změny, které se týkají celého jeho mozkového, ale i pohybového aparátu. Tak dochází i k vyrovnání psychomotoriky, neboť i ta se dostává do klidu a rovnováhy. Proto nabízím u mne jednu zkušební hodinu, kdy již poznáte první zlepšení u autisty. A také i tato hodina je pro Vás důkazem, že budete moci s důvěrou pokračovat již samostatně s dalším léčením.

Léčba probíhá na dvě etapy. Nejprve dostanete ode mne pomůcku a instrukce jak budete v procesu spolupracovat s dítětem. Vyžaduje to zejména, aby i rodič byl v klidu a nebyl podrážděný z emocí, aby jen šetrně vnímal jaké pokroky dělá jeho dítě. Proto je i nutné, aby bylo dítě během dvou měsíců v domácí péči s rodičem. Dítě také nepovede sociální pracovnice, ale je třeba si uvědomit, že i Vy dítěti ukážete, jak moc Vám na něm záleží. Dítě může být i unavené, ale i více bdělé. Může i se mu na začátku trochu točit hlava, ale to bývá vyjímečné, neboť bude se upravovat celý jeho mozek a nervová soustava. Intervaly léčby jsou na dva měsíce, 24 hodin denně, aby si mozek zvykl na nový čistý režim. Bude vnímat teplo a může i vnímat brnění a nebo i chlad. Jsou to stavy, kdy proudí k němu vysokofrekvenční energie, aby celého autistu proměnila ve zdravého člověka. První měsíc dojde většinou k vyladěním nerovnosti a v druhém měsíci si zvyká na nový způsob opět s novými pomůckami.

Pokud se stane, že dítě odmítne jeden den nevyužít pomůcku, tak ho nechte být a nekřičte na něj a také ho nic nenuťte., aby se nezablokoval a nechtěl dále spolupracovat. Nic neuspěcháte, ale je důležité, aby autista cítil vlastní vůli!! To je moc pro autistu důležité, neboť dosud žije život někoho jiného než sám sebe a pak začne žit svůj vlastní život. Dostane se do své vlastní rovnováhy. Pokud byste během terapie měli nějaké potíže, tak Vám budu k dispozici na telefonu nebo na osobní konzultaci.

Je rozdíl, když je autista od narození a nebo od dětského věku. Mělo to vliv i jak matka prožívala nejen, že otěhotněla a jak přistupovala k celému období těhotenství a i nakonec jaký byl porod, zda přirozený či nikoliv. Většinou tito geneticky narození autisté mají větší emoční prožitky a reakce než děti autisté v pozdějším věku.

Důležité je, aby jste při práci s autistou pracovali s psychomotorickými pomůckami a rozvíjeli jeho cítění a k tomu mám speciální pomůcky, které obdržíte k léčbě. V praxi znamená, že dítěti se upraví energetické dráhy, ale i se mu posílí jeho mozkový aparát. Mozek má levou a pravou mozkovou hemisféru. Levá je logická a tam se ukládají matematické úkoly a také i forma učení ve škole. Pravá mozková hemisféra je prožitková neboli intuitivní a jsou zde vjemy, které jsou auditivní, vizuální, kinestetické, olfaktorické a gustatorické. Tyto vjemy také potřebuje, aby je měl autista aktivní a nebyly některé víc rozvinuté na úkor jiných potlačených. V praxi to znamená, že když tyto vjemy propojíme, tak se dítě dostane k situaci, která ho vedla do ničení mozku. Ale nejde o žádnou formu hypnózy,  ale jde jen o proces, který dítě prožije třeba ve spánkovém režimu, ale důležité je, že to dítě natrvalo uklidní. Také na dítě nenaléhejte, zda mělo nějaký prožitek. Pokud bude chtít, tak Vám ho sdělí, ale jinak třeba ani nebude mít zájem o něčem s Vámi mluvit. Zachovejte i v tomto procesu diskrétnost vůči dítěti. Je to jeho stav a on se se vším vyrovná.

Jedna hodina stojí 500 Kč a pokud budete pokračovat v léčení, tak se odečítá z celkové terapie. Jde opravdu jen o malý honorář za hodiny práce a vyléčení takto zákeřné nemoci, kterou je autismu.

Děkuji Vám za pozornost...Malvína Martina Laponiusová