PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

přednášky připravuji v Českých Budějovicích o autismu