ČASTÉ DOTAZY

Účinek vysokofrekvenční energie.Účinek vysokofrekvenční energie je tak silný, že již při telefonování lidé, kteří jsou senzitivní, tak cítí zlepšení stavu,. Např. paní, která měla bolesti hlavy, tak už během pěti minut cítila úlevu. Dítě, kterému bolely zoubky, tak po telefonování s matkou mělo lepší náladu a druhý den přestaly zuby bolet.. Proto i léčení neprovádím přes telefon, ale přes média, která vám dle potřeby a intenzity vysokofrekvenční energie zasílám poštou. Nejde o žádné energie reiki ani o kvantovou energii, ale o čistou energii z astrálních rovin. A proto i hodnota je rovnocenná kvalitě mých služeb.


Autismus je medicínský výraz. Jinak je to forma, která je běžná, jako když je dítě ve vzdoru a chce něco jiného než mu vnucují rodiče. Navíc tento človíček potřebuje dostat do rezonance nejen své vědomí, ale i své podvědomí, které má ukryté v sobě programy z minulých životů. /v medicíně se tomu říká genetický program/. Nejde o žádný fatální případ, jen jde o to, aby jeho fyzické tělo spolupracovalo s vědomím a podvědomím. Není potřeba, aby se zklidňoval medikamenty, ale je třeba aby se mu vyčistil mozek, který poskytne čistotu vědomí, podvědomí, ale i smyslů vnímání, kterými jsou zrak, sluch, čich, hmat, cítění a chuť. Proto jsem dostala velký dar z nebeské brány, abych mohla těmto zaostalým lidem pomoci na jejich nové cestě. K tomu potřebuje mít speciální vysokofrekvenční energii, která bude proudit 24 hodin denně a která mu doplní do jeho mozku tolik energie a tolik síly, že staré programy vyčistí z podvědomí a vědomí a posílí energetický potenciál mozku. Dítě potřebuje mít spolupráci a maximální souznění od svého okolí, kterými jsou rodiče nebo vychovatelé. Nebude tady nikdo dítěti nic poroučet, rozkazovat a nechá dítě, aby se samo zklidňovalo. Každý rodič bude pozorovat nejen klid, ale i vyšší soustředěnost nemocného. Proto i po dohodě se mnou obdrží navíc ještě pomůcku, která ho povede ke koncentraci. Sám si určí, jak dlouho bude pomůcku potřebovat. Pokud by ji v první fázi odmítl, neboť v jeho vědomí a podvědomí je hodně vzdoru, tak to respektujte a nic mu nenuťt!! O Začne pomůcku používat až jeho vědomí uzná vlastní samostatnost a také i tím víru v sebe. Neměla jsem případ, že by dítě pomůcku vůbec nemělo zájem používat. Proto i je léčba rozdělena na dvě fáze, aby rodič nejen dal vlastní prostor k léčení a také, aby pozvolna stále tekla vysokofrekvenční energie a aby měl nemocný prostor k vlastnímu rozhodnutí.

Pokud by rodič tuto spolupráci nezvládl, tak nejen, že mu nezáleží na jeho dítěti, a tak i přeruším vysokofrekvenční léčení z důvodu nesouladu a spolupráce s rodičem. Na to si dejte opravdu velký pozor, abyste nevinili okolí, ale sami sebe. Vysokofrekvenční energie je velmi vzácná a nebude se plýtvat, pokud by někdo z okolí měl despotické chování. Jen těm, kdo mají velkou pokoru a úctu v léčení bude tato léčba poskytnuta s trvalým vyřešením problému a vyléčením. 

Při poslechu nahrávky k pochopení mi začaly bolet ženské orgány? Co s tím mám dělat?

Slovo je od toho, abyste pochopila obsah textu a podle toho začala žít život vědomě. Pokud Vás bolí ženské orgány, tak je to právě proto, že si berete odpovědnost za Vaši dceru a nenecháte ji, aby si sama rozhodla. Tím Vám ukazují ženské orgány, že Vás opravdu začínají bolet, aby už jste měla upozornění a varování. Vysokofrekvenční očista je v tak vysokých vibracích, že i nahrávka ukazuje výsledky cesty každého člověka. V karmě tazatelky je dcera, která má vysoké vibrace a nemá tělo lidské, ale mimozemské. Proto i tento stav vytváří silnější odpor. Čím silnější je jedinec, tím má vyšší obranu. 

Je energetická hračka vhodná i pro pětileté dítě? 

V prvním obrázku je jen hnědá malá figurka na velké ploše a je na dolní části papíru. Vyjádření zátěže dítěte formou nátlaku jeho matky a jeho beznaděj. Druhý obrázek se opakuje, akorát je trochu větší hnědá figurka. Třetí obrázek začalo dítě malovat obrovský strom po celém papíře a využilo při něm všech barev, využilo celý prostor papíru a námětem byl šnek, který leze na vrchol stromu. Vyjádření dítěte - už mám svoji vlastní sílu a dostanu se brzy ke své přirozené intuici. Prostřednictvím energeticky nabité hračky dítěti se vrátila jeho přirozená síla. Jedná se o pětileté díte. Má to velký význam pro zdraví dítěte, protože pokud by bylo v závislosti na matce, tak by bylo nemocné. Dívka měla stále opakující angíny.


Jak byste popsala účinek u Mandaly Božího Světla s vysokofrekvenčním napojením?

Jde o vysokofrekvenční energií, kterou je mandala nabitá v takovém rozsahu jakém potřebuje organizmus člověka. Musí se dodržovat, jak s ní má klient pracovat a oslabené tělo dostává opět svoji sílu a začíná se uzdravovat. Jde o pozvolnější způsob regenerace.

Co bývá obsahem nahrávky se slovem k pochopení? 

Jedná se o situace, které má člověk v životě pochopit. Např. pokud má poškozené klouby na rukách a stále pracuje v mokrém prostředí a rád by chtěl odstranit tyto potíže, tak dostane i informace k pochopení, jak se stravovat a jakou má dodržovat disciplinu. Ale každý člověk má svůj příběh, a tak i informace jsou o tom, jak se má rád a co si třeba dosud nedopřál a mohl by si teď dopřát. Ale někdy jsou to i důrazná varování, když někdo úmyslně škodí.

Jak může CD nahrávka Harmonie srdce ovlivnit průběh porodu?

Pokud žena si pouští nahrávku, nejen že se zklidní ona, ale i se plod. Dítě začne víc vnímat matku a také i matka víc dítě. Začne s ním neverbálně, ale i verbálně komunikovat a pozoruje jeho reakce. Během nahrávky dochází k příjemným pocitům v energetických drahách, zejména v podbřišku a u srdce, kdy je cítit teplo a také i tím získává budoucí matka sílu k porodu, neboť má uvolněné energetické dráhy v těle díky léčivé hudbě.

Jak byste popsala léčení u menhirů? Je možné, abych sama navštívila místo?

Léčení probíhá vždy za mojí účasti, aby byl potřebný efekt. Neboť tyto menhiry pracují s astrálními  a duchovními bytostmi  a bez mé komunikace s nimi nedojde k požadovanému efektu. Také i rozhodnu v jaké síle a v jakém časovém horizontu potíže odstranit.  Jde opravdu o velmi silný proces. Pokud půjdete sama na to místo, tak možná budete cítit energii z těch menhirů, ale někdy i Vás mohou z toho místa vyhostit, pokud nejste pro ně žádaná. Léčení je i o pokoře a úctě.