Malvína Martina Laponiusová
Panna Maria ve spojení s Ježíšem Kristem

             CD nahrávka s Božím Slovem Panny Marie ve spojení s Ježíšem Kristem.

Originál, který je natočený podle jména, data narození a místa bydliště. Slovo vedené podle božích pravidel k pochopení sebe nebo i chování lidí v okolí a také k pročistění orgánů, které jsou zatížené např. stresem, nekvalitním stravováním. Poslechem měsíčního pravidelného pouštění se Vám uzdraví  a očistí orgány..  Jde o formu ve vysokofrekvenční energie, která je vnesena do nahrávky.. 

            Mandala Božího Světla. 

Jde o vysokofrekvenční energii, která teče z Božího Zdroje. Lidé cítí teplo, nebo mohou mít pocit lásky k sobě a druhým. Zklidňuje psychiku, vyrovnává vztahy v rodině, na pracovišti. Světelná koule o průměru 3 km vyzařuje léčivou energii i do jiných místností. Pokud jsou v prostoru narušená struktura půdy, tak se tvoří geopatodenní zóny, které právě tímto Božím Světlem jsou odrušovány. Mandala Božího Světla je vhodná na kvalitní úpravu zdravé pramenité vody.

        Harmonická léčivá hudba.

Projekt budoucnosti na posílení ženské a mužské sex. energie a na posílení celkového reprodukčního libida. Jedná se o 55 minutovou nahrávku hudby, která synchronizuje celé tělo a je ve vysokofrekvenčním Božím napojení Panny Marie, jejíž obal nahrávky je také léčivou energií zaktivován. Nahrávka je vhodná k rezonanci matky s plodem. Usnadňuje komunikaci v prenatálním období a zlepšuje přípravu k porodu.           Modlitba za pokrok růstu osobnosti.

Panna Maria se propojila s Ježíšem Kristem. Došlo k rituálu v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře při církevní ceremonii. Proto i tato modlitba je posvátná a dosahuje vysokofrekvenčních rozměrů. Jde o mimořádnou záležitost k poctě a úctě Panny Marie. Modlete se v pokoře a úctě nejen k sobě, ale i k pokoře a úctě k Planetě Zemi. Pokud někdo zná Boží pravidla, která vyplývají z Bible Svaté a také z Karmy Planety Země, tak pochopí i princip této modlitby. Jde o léčivou modlitbu, a tak před nahrávkou S Božím Slovem Panny Marie, řekněte 3x tuto modlitbu, tak jak ji poctili kněží na Svaté Hoře a na Dobré Vodě, neboť i oni dostali posvěcení kněžského roucha jako poctu od Panny Marie ve spojení s Ježíšem Kristem, protože respektují boží pravidla podle Bible Svaté a nevedou mši, která uctívá jen samotného Ježíše Krista.

Jde už opravdu o nová pravidla a stará ukazují, že kněz neví co je pocta a úcta nejen k Panně Marii, ale i ke své matce, ale i k ženě - matce. Neboť nebýt Panny Marie, která Ježíše porodila, tak by ani neexistoval Syn Boží Ježíš Kristus.