Malvína Libochovická Laponiusová
           Pokrok v léčení-vysokofrekvenční energetické působení  v kombinaci s biochirurgií  pro zdravou kondici a čistotu těla.

                                 Malvína Libochovická Laponiusová

                                                   léčitelka - diagnostička,

                                   

Slovo Boží Panny Marie

Jdete cestou vyššího pokroku vědomí, cestou, která vede na přímo a nemá žádné překážky. Pokud Vy, pochopíte princip čistění a také mnohdy karmu, ale i příčiny potíží, které se objevily na Vašem tělem.

Pokud začnete s Malvínou Libochovickou Laponiusovou spolupracovat, pak se začnou dít zázraky Boží a Vy se osvobodíte od všech přítěží, které máte nejen ve své hlavě, ale i na svém těle. Proto je tak důležité pochopit svoji karmu, která se mnohdy otevírá i z prapodstaty a taky i z minulých životů. Protože, jak už je mnoha lidem známo, tak vědomí člověka si nese do dalšího těla otisk energie, tedy zkušenost, kterou v minulosti nepochopil. Malvína Libochovická Laponiusová Vás povede vysokofrekvenční energií takovou rychlostí, že v čase se dostanete přesně do místa, kde Vaše vědomí hledá vlastní pochopení.

Malvína Libochovická Laponiusová je vrchní léčitelka a má přímé napojení na Pannu Marii, Milost Boží, Boží zlo, Antikrista, veškeré duchovní kalibry, veškeré anděly a archanděly, ale i akášické strážce a vyšší astrální bytosti pracující pro světlo Boží, tak má takovou sílu, že je vrchní léčitelkou. Vede lidi na přímo a také na přímo s nimi jedná, protože učí lidi pochopit svoji vlastní cestu, ale i jejich emoce, přetvářku, chamtivost a další formy negací, kterých je na Planetě Zemi opravdu hodně. A tak je ustanovena Boží radou, aby nejen čistila lidi, ale i léčitele, byť mohou být veřejně známí, ale chybí jím energetická síla, kterou k tomu, aby mohli léčit kvalitně a správně podle duchovních pravidel, tak jim v mnoha případech chybí. Ponižují přitom nejen sebe, ale i klienta, který z nevědomosti k nim přijde, protože neví, jak má vypadat opravdový léčitel. A tak se stále čistí a čistí a diví se, že musí pořád chodit k léčiteli, ale je to tím, že neví, že léčiteli chybí síla a mnohdy kompetence, aby mohl vědomí člověka dovést tak daleko jako Malvína Libochovická Laponiusová.

Prohlášení Panny Marie je tady proto, aby lidé pochopili princip léčení a léčitele, protože takových rychlokurzů a lidí, kteří si hrají na léčitele je v Čechách a na Slovensko opravdu hodně. Tím nejen dělají ostudu kvalitním léčitelům, ale i celému duchovnímu řádu. A protože se blíží očista Planete Země, tak i proto je na čase, aby se lidé brzy probudili, neboť jim moc času nezbývá.

A tak Boží slova Panny Marie k Vám plynou a je na Vás, zda opravdu budete chtít kvalitu a nebo jen nějaké malé pošimrání. Protože energetické působení u Malvíny Libochovické Laponiusové je opravdu silné, tak na to se připravte i Vy.


Jedna z referencí z čistění ženské linie - velmi důležitá oblast pro každou ženu!!!

Čištění ženské linie,Když se blížilo čištění ženské linie u paní Malvíny, byla jsem od rána značně nervózní a vůbec se mi do toho podvědomě nechtělo. Něco ve mně se tomu chtělo vyhnout, bránilo se, zatímco to druhé něco vědělo, že je čas se do toho konečně pustit. A že to nebude procházka růžovou zahradou, to mi paní Malvína před léčením potvrdila.

Seděla jsem v křídou vymezeném kruhu, kam jsem si postupně zvala jednotlivé ženy - mamku, babičku, sestru - a s těmi probíhal proces čistění, léčení. Největším oříškem byly mamka (roli hrála i karma z minulosti) a babička z matčiny strany.Když jsem pozvala do kruhu i moji prababičku, ucítila jsem lásku, která mi vždycky chyběla, to láskyplné "objetí", to, co jsem si vždycky přála dostávat od mamky. Postupně se přidaly i moje babička a prababička z taťkovy strany.

Jelikož v naši rodině jsou a byly hodně silné ženy, bylo pro ně i sebepřijetí a přijetí ženskosti velice těžké. Jemnost, křehkost, zranitelnost - nic z toho se vlastně dříve moc "nenosilo". A tak ani nešlo předat tyto ženské vlastnosti dalším generacím. Tyto ženy je víceméně nežily a tak ani nevěděly, že je mají žít a předávat svým dcerám, aby byly šťastné a spokojené - nejen samy se sebou, se svým životem, ale i v partnerských vztazích a ve výchově dětí...Nápomocna při léčení mi byla Panna Maria, byly pozvány i vesmírné inteligence a další bytosti. Jedním z nejkrásnějších zážitků byl okamžik, kdy jsem svým vnitřním zrakem uviděla krásné rudé tepající srdce Ježíšovo a za okamžik byl s námi Ježíš, který nás všechny objímal a spojoval v lásce.

Toto léčení bylo hodně důležité i pro moji sestru, kterou jsem takto mohla podpořit v její ženské síle, aby taky pochopila vlastní hodnotu, aby mohla dál růst a být šťastná.

Paní Malvína mě láskyplně provázela celým procesem, který trval dlouho a nebyl snadný. I když to mnohdy bolelo a proces se neobešel bez slz, jsem velmi vděčná za to, že jsem celým léčením mohla projít a tím pomoci nejen sobě, ale i všem ženám naší rodové linie - nejen těm za mnou, ale i mým neteřím a do budoucna i jejich dcerám, dcerám jejich dcer - všem ženám, které do našeho rodu jednou přijdou.

Ze srdce Vám děkuji, paní Malvíno.

S láskou a pokorou Eva